שירותים

• השגת אישורים והנחיות מראש מרשות המיסים בהקשר לפעילות עסקית בישראל ובחו"ל.  

• תכנון והערכות מס בגין פעילות עסקית בישראל לרבות יעוץ לקראת הקמת מיזמים וביצוע עסקאות.

• בדיקת חבויות מס של יחידים, ותאגידים במהלך רכישה, מכירה ומיזוגים וביצוע תכנון מס בקשר לכך ("בדיקת נאותות").

• תכנון והערכות מס בגין מימוש נכסים וניצול מיטבי של חוקי והטבות המס הפוטנציאליות הקיימות.

• מתן חוות-דעת מקצועיות בהקשר למגוון סוגיות מיסוי בישראל.

• סיוע וליווי במהלך דיוני שומה בכל בתחומי המס - מס הכנסה, מיסוי מקרקעין, מס ערך מוסף, לרבות סיוע בתחום הגילוי מרצון.

• יעוץ מס לתושבי ישראל הקשור להגירה לחו"ל או לשיבה לישראל. 

• תכנון מס וליווי לשם ניצול מיטבי של חוקי והטבות המס הקיימות בהקשר למימוש אופציות ומניות בידי עובדים ובעלי שליטה בתאגידים, ישראלים וזרים.

• סקירה והערכה של דוחות מס של תאגידים (חברות, שותפויות או עמותות) על מנת לבחון אופטימיזציה של הטבות המס הקיימות. 

• יעוץ וליווי מוסדות הפטורים ממס בהיבטי המיסוי השונים.